Author: Oksana Mont

Economia col·laborativa: sostenibilitat i cultures SHARING ECONOMY

Economia col·laborativa: sostenibilitat i cultures

Introducció L’economia col·laborativa ha evolucionat a un ritme accelerat arreu del món, impulsada per les tecnologies de la informació i la comunicació i per models empresarials innovadors que proporcionen accés a actius (infrautilitzats). Les definicions[…]