El consum de turisme en la postmodernitat o en la modernitat líquida

TURISME – Article publicat a 16 de Juny de 2017. Presentem el primer article del número 7 de la revista Oikonomics. En el mateix, Greg Richards ens situa en el context actual del consum del turisme sota la perspectiva de la postmodernitat o modernitat líquida, i ens proposa veure aquesta activitat des d’un prisma en què les realitats binàries o les mirades estretes s’han substituït per perspectives de límits porosos i continguts cocreats. El turisme com a pràctica social ha canviat radicalment, i ha passat d’un sistema de producció fordista, essencialment vertical, a un nexe molt més dispers de producció i[…] Continuar llegint…