Definició i quantificació de mercats

EMPRESA – Article publicat a 26 de Desembre de 2017. Sens dubte, uns dels elements claus als quals ens enfrontem com a emprenedors, en la implantació d’un nou model de negoci, ja sigui en el marc d’una nova empresa o dins d’una preexistent, és la definició i dimensionament del concepte de mercat. Definir el mercat implicarà determinar el segment de consumidors, cap als quals ens anem a dirigir i per tant orientarem el nostre producte, i dimensionar, serà quantificar quants consumidors el conformen. De la correcta definició i l’exactitud en el dimensionament d’aquest mercat, dependrà en bona mesura l’èxit o[…] Continuar llegint…